Rezervado koppelingsplatform

Rezervado is een toeristisch samenwerkingsplatform. Het platform is bedacht door Denk Digitaal en haar softwarepartner i3Next. Denk Digitaal wist recreatieondernemers en het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) te enthousiasmeren voor een platform waar diverse merken reserveringssoftware op zouden kunnen aanhaken. Het idee was dat er met dit koppelplatform rechtstreekse boekingen zouden kunnen worden geplaatst bij de recreatieondernemers via de regionale toeristische portals. Het idee werd omarmd door het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) en de software werd ontwikkeld door i3Next. Na het faillissement van TBT is Rezervado overgenomen door Marketing Oost.

Het Rezervado platform vormt de schakel tussen de boekingssoftware van bedrijven uit de vrijetijdssector en websites van toeristische marketingorganisaties in Nederland. Het project Rezervado wordt fasegewijs opgepakt. Zodra Overijssel is aangesloten kunnen ook andere toeristische marketingorganisaties in Nederland hiervan gebruikmaken. Na evaluatie van het project met de logiesverstrekkers is het de bedoeling dat ook de koppeling met boekbaar dagrecreatief aanbod plaatsvindt. 

Marketing Oost heeft het gebruiksrecht om Rezervado op de markt te brengen. Diverse toeristische marketingorganisaties in het land hebben al belangstelling getoond.

REZERVADO

Recreatieondernemer Jan Entjes (Melody Ranch) ergerde zich aan het feit dat zijn recreatiebedrijf maar weinig doorkliks en boekingen (conversie) kreeg van de grote regionale marketingportals. De regioportals hielpen de consument niet die op zoek was naar een beschikbare accommodatie. Samen met Kenneth Philips van i3 Next ontwikkelde Jan Rezervado. 

Het Rezervado platform heeft als doel het verbinden van dag- en verblijf recreatie en het gebruiken van elkaars doelgroep. Het platform zorgt ervoor dat beschikbaarheid, prijzen, media en faciliteiten ontsloten wordt. Deze informatie wordt daarna ter beschikking gesteld aan alle deelnemende ondernemers als plug-in op hun eigen website, of om eenvoudig een boekingswebsite te maken in de niche of de gegevens uit te wisselen met bestaande boekingssites zoals die van beleeftwente.nl. Hierdoor krijgt je specialisme in de markt en stuur je op een veranderende vraag in de markt, namelijk de consument die niet direct op zoek is naar een verblijfsaccommodatie maar die zoekt naar een combinatie van dag- en verblijfsrecreatie. En niet onbelangrijk, het direct boekbaar maken van zowel de dag- als verblijfsrecreatie. Daarnaast krijgen de deelnemende ondernemers statistieken terug van deze boekingswebsites over zoekgedrag van de klant, wanneer deze besluit te boeken en waarom. Door de beleving die wordt gecreëerd, kan de ondernemer weer concurreren o.b.v. het product en is men niet gebonden aan kortingen en vaste prijsafspraken. Een eerlijke prijs voor eerlijke innovatie als alternatief. Door bijzondere samenwerkingen zal een vakantie onvergeetbaar worden.

Het Rezervado platform is niet te vergelijken met de bestaande channelmanagers waarbij er altijd maar één branche wordt omsloten, er geen directe samenwerking mogelijk is en waar branches elkaars concurrenten worden in prijs en faciliteiten. Er is een ruimte voor innovatie door samenwerking. Het Rezervado platform zorgt er juiste voor dat er nieuwe doelgroepen bereikbaar worden, dat dag- en verblijfsrecreatie elkaar gaan versterken en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden ontstaan die tot nu toe niet mogelijk zijn of een te grote investering vereisen. Denk aan samenwerkingen met golfbanen, theaters, (grote en plaatselijke) evenementen, watersport recreatie en nog veel meer. 

Tot nu toe kon via de, veelal drukbezochte, websites van de toeristische marketingorganisaties in Nederland nog niet rechtstreeks bij de bedrijven uit de vrijetijdssector. worden gereserveerd. Daar komt dankzij het initiatief van Denk Digitaal en haar partner I3Next verandering in. Boekingen via de toeristische websites van Twente, Salland, Vechtdal, IJsseldelta, Waterreijk en Hanzesteden worden direct doorgeplaatst naar de boekingssoftware van de recreatieondernemer. Marketing Oost biedt de ondernemer hiermee als eerste marketingorganisatie in Nederland een  boekingsplatform zonder winstoogmerk. De inkomsten vloeien namelijk grotendeels terug in de promotie van de regio. Een win-win-situatie voor alle betrokken partijen. Ondernemer en marketingorganisatie investeren zo nog nadrukkelijker samen in de promotie van de regio. Bijkomend voordeel voor de marketingorganisaties is dat zij meer inzicht krijgen in de boekingstendensen waardoor zij hun promotiecampagnes effectiever kunnen inzetten.